Pratik Hesaplamalar Boru Hesapları Pissu Borusu Hesabı

  Boru Sürtünme Kaybı
  Doğalgaz Borusu Hesabı
  Kalorifer Borusu Basınç Kaybı
  Temizsu Borusu Basınç Kaybı
  Pissu Borusu Hesabı
  Buhar Boru Hesabı

Pissu Boru Hesabı

TS EN 12056/2'e göre; binalardaki atık su borularından geçen debilere bağlı olarak, boru çapı seçilir. Yatay ve dikey pozisyonları dikkate alınır. Çap hesabı seçildiğinde, debiye göre boru çapı, Çap Hesabı seçildiğinde çapa bağlı olarak debi seçilir.

Aşağıdaki formu doldurunuz.

Pozisyon :
Anma Çap :
Debi :
Doluluk Oranı :
Eğim :
Kullanım Yeri :
© Copyright 2021    Muhsoft