Pratik Hesaplamalar Kalorifer Baca Hesapları Katı ve Gaz Yakıtlı Kalorifer Bacası Hesabı

  Kaskad Baca Hesabı
  Katı ve Gaz Yakıtlı Kal. Bacası Hs.

Katı ve Gaz Yakıtlı Kalorifer Bacası Hesabı

Katı yakıtlı, yoğuşmalı veya yoğuşmasız gaz yakıtlı kalorifer kazanlarının TS11389 EN 13384-1'e göre baca hesabı yapılmaktadır. Yüksek basınçlı üflemeli brülörlü kazanlarda, $\small P_W=0$ olarak alınır. Baca çapı en az kalorifer kazanı baca çıkış ölçüsü kadar olmalıdır.

Not : Yazılımın testleri devam ediyor. Hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen iletişim sayfamızdan yazınız.

KAZAN
Yakıt :
Kazan kapasitesi : kW
Kazan tipi :
Akma basıncı (\(\small P_w\)) : Pa
Rakım : m
Baca şapkasının yeri :
DUMAN KANALI BÖLÜMÜ
Kazan çıkışı gaz sıcaklığı : °C
Baca şekli :
Yalıtım durumu :
Baca iç çapı : mm
Kanal malzemesi :
Cidar kalınlığı : mm
Yalıtım kalınlığı : mm
Dış cidar malzemesi :
Dış cidar kalınlığı : mm
Kazan dairesinde uzunluk : m
Bina içinde uzunluk : m
Bina dışında uzunluk : m
90ºDirsek : m
Redüksiyon-ani daralma : m
Redüksiyon-ani büyüme : m
Kod farkı : m
BACA BÖLÜMÜ
Baca yeri :
Baca şekli :
Baca malzemesi :
Yalıtım durumu :
Baca iç çapı : mm
Malzeme kalınlığı : mm
Yalıtım kalınlığı : mm
Dış cidar malzemesi :
Dış cidar kalınlığı : mm
Etkin yükseklik : m© Copyright 2021    Muhsoft