Pratik Hesaplamalar

Pratik Hesaplamalar

Boru Hesapları

Bu bölüm altında çelik, PPRC, PVC vs. gibi borularda suyun, doğalgaz, pissu ve temizsu akışına bağlı olarak sürtünme kaybı hesaplanır. Kolay bir şekilde çap seçimi yapılır.

Denklem Çözümleri

Bu bölüm altında lineer olmayan denklemlerin ile diferansiyel denklemlerin, denklem sistemlerinin çözümü oldukça hızlı bir şekilde yapılır.

Kalorifer Baca Hesabı

Yoğuşmalı doğalgazlı kalorifer kazanları için TS11388 EN 13384-2 Mart 2006 standardına göre negatif basınçlı kaskad baca hesabının yapılması. Bugün için Baymak, ECA, Ecodense, Gassero, Viessmann ve Warmhaus marka duvar tipi yoğuşmalı kazanlar için baca hesabı yapılmaktadır. Baca gazı bilgilerine ulaşıldığında diğer markalar da ilave edilecektir.

© Copyright 2021    Muhsoft