Pratik Hesaplamalar Boru Hesapları Buhar Boru Hesabı

  Boru Sürtünme Kaybı
  Doğalgaz Borusu Hesabı
  Kalorifer Borusu Basınç Kaybı
  Temizsu Borusu Basınç Kaybı
  Pissu Borusu Hesabı
  Buhar Boru Hesabı

Buhar Boru Hesabı

Buhar borularındaki basınç kaybı hesaplanır. Dirsek, te parçaların yerel kaybı ilave edilmeli.

Aşağıdaki formu doldurunuz.
Birim Sistemi :
Akışkan :
Boru Cinsi: :
Giriş Basıncı :
Anma Çap :
Debi :
Hat Uzunluğu : m
Açıklama :
Hesaplamak için giriş basınç değeri olarak, Abs. birimler seçildiğinde mutlak basınç değeri, bar G, mbar G gibi birimler seçildiğinde üst basınç yani manometrenin gösterdiği değer girilmelidir.
Alt Basınç = Üst Basınç + Atmosfer Basıncı ya da
Mutlak Basınç = Manometrenin Gösterdiği Basınç + Atmosfer Basıncı

Kullanılan formül türbilanslı akım (Re>4000) için Colebrook–White denklemidir. (Formül \ref{eu_Colebrook}) \begin{equation}\label{eu_Colebrook} \frac{1}{\sqrt{f }}=-2\log \left ( \frac{2.51}{Re\sqrt{f}}+\frac{\varepsilon /D}{3.71} \right ) \end{equation}
Darcy-Weisbach denkleminden ise boru boyunca meydana gelen sürtünme kaybı bulunur. \(\small{\Delta P=f\displaystyle\frac{L}{D}\displaystyle\frac{\rho v^{2}}{2} }\) Pa'dır.
Burada, \(\small f\) boyutsuz birim sürtünme katsayısı, \(\small D\) metre olarak iççap, \(\small Re\) boyutsuz reynolt sayısı, \(\small\varepsilon\) metre olarak pürüzlülük, \(\small L\) boru boyu, \(v\) m/s olarak hız, \(\rho\) kg/m3 olarak özgül kütlesidir.
Kaynak : Thermophysical Properties of Fluid Systems, https://webbook.nist.gov/chemistry/fluid/ (19/03/2022)
© Copyright 2021    Muhsoft