Pratik Hesaplamalar Denklem Çözümleri

  Lineer Olmayan Denklem Sistemi
  Diferansiyel Denklem
  Diferansiyel Denklem Sistemi
  Yüksek Dereceli Dif. Denklem

Denklem Çözümleri

Doğrusal Olmayan Denklem Sistemi Çözümü

Çok bilinmeyenli lineer (doğrusal) olmayan denklem sistemlerinin çözümü. Denklem sisteminin birden fazla çözümü olabilir. Reel çözümü bulunmayabilir. İterasyon ile çözüm bulunması nedeniyle, başlangıç değere bağlı olarak farklı sonuçlar bulunabilir.

1.Mertebe Diferansiyel Denklem Cözümü

$\displaystyle {\frac{dy}{dx}}=f(x,y)$ veya $\displaystyle {y'}=f(x,y)$ şeklindeki birinci mertebeden diferansiyel denklerin çözümü sayısal analiz metodu ile yapılmaktadır.

1.Mertebe Diferansiyel Denklem Sistemi Cözümü

\(y=y(t) \) ve \(z=z(t) \) olmak üzere, \(\displaystyle \small {\frac{dy}{dt}}=f_1(t,y,z)\), \(\displaystyle \small {\frac{dz}{dt}}=f_2(t,y,z)\) şeklindeki diferansiyel denklem sistemleri çözümü sayısal analiz metodu ile yapılmaktadır.

Yüksek Mertebeden Diferansiyel Denklem Cözümü

\(y=y(t) \) olmak üzere, $\displaystyle {\frac{d^{n}y}{dt^{n}}}=f(t,y^{(n-1)},y^{(n-2)}, \dots, y',y)$ şeklindeki yüksek mertebeden diferansiyel denklemlerin çözümü verilen sınır değer bağlı olarak, sayısal analiz metodu ile yapılmaktadır.

© Copyright 2021    Muhsoft