Pratik Hesaplamalar Boru Hesapları

  Boru Sürtünme Kaybı
  Doğalgaz Borusu Hesabı
  Kalorifer Borusu Basınç Kaybı
  Temizsu Borusu Basınç Kaybı
  Pissu Borusu Hesabı
  Buhar Boru Hesabı

Boru Hesapları

Farklı amaç için kullanılan borulardaki, sürtünme etkisi, bağlı olarak boru çapı seçimi vs. yapılır.

Boru Sürtünme Kaybı

Çeşitli boruların, akışkan sıcaklığını da dikkate alarak sürtünme kayıpları hesaplanır. Şimdilik sadece su akışkan olarak hesaplanmaktadır.

Doğalgaz Boru Sürtünme Kaybı Hesabı

TS 7363'e bağlı olarak, doğalgaz debisine ve hem 21 mbar hem de 300 mbar basıncına göre doğalgaz borularındaki sürtünme kaybı ile borudaki gaz hızını bulur.

Kalorifer Borusu Basınç Kaybı Hesabı

Kalorifer tesisatında; boruların sıcaklık farkı, ortalama sıcaklık ve borudan geçen ısı gücüne bağlı olarak basınç kayıplarının hesabı.

Temizsu Boru Sürtünme Kaybı Hesabı

TS 1258'e göre, bina içi kullanma ve içme suyu tesisat borularının YB'ne bağlı olarak hesaplanması.

Pissu Borusu Hesabı

TS EN 12056/2'e göre; binalardaki atık su borularından geçen debilere bağlı olarak, boru çapı seçilir. Yatay ve dikey pozisyonları dikkate alınır. Çap hesabı seçildiğinde, debiye göre boru çapı, Çap Hesabı seçildiğinde çapa bağlı olarak debi seçilir.

Buhar Boru Hesabı

Buhar borularındaki basınç kaybı hesaplanır.

© Copyright 2023    Muhsoft