Hendek Kazısı

Kazı

Tüm çalışma boyunca hendek duvarları sabit kalacağından emin olacağın şekilde gerekli çukurları kaz. Meyilli hendek duvarları tüm yerel ve ulusal güvenlik standartlarına uygun destek sağlayacaktır. Sadece, güvenli şekilde sürdürülebilecek ve ekipman bulunabilecek yeteri kadar genişlikte çukur açın. Uygulanabildiği kadar çabuk çukurlara geri doldurmayı işini yapıp sıkıştırın, tercihen her iş gününün sonundan önce gerçekleştirin. Kazısı yapılan malzeme, çukur duvarının çökmesini engelleyecek kadar çukurdan uzağa konmalıdır.

Su kontrolü.

Hendeğe boru döşemeden ve üzerini örtmeden önce içindeki suyu boşaltmak daima iyi bir uygulamadır. Koşullar boru döşenmesi sırasında suyun akmasının oldukça nadir olduğunu gösterse de, bu tür bir uygulama bu bölümün konusu dışındadır. Suyun akışını ve yüzey sularının hendeğe girmesini her zaman önleyiniz.

© Copyright 2021    Muhsoft