Boru Sürtünme Kaybı Hesabı

Çeşitli boruların, akışkan sıcaklığını da dikkate alarak sürtünme kayıpları hesaplanır. Şimdilik sadece su akışkan olarak hesaplanmaktadır.

Aşağıdaki formu doldurunuz.
Boru Cinsi :
Akışkan :
Akışkan Sıcaklığı : °C
Anma Çap : mm
Debi :
Sürtünme Kaybı : /m
Açıklama : Kullanılan formül türbilanslı akım (Re>4000) için Colebrook–White denklemidir.
$\frac{1}{\sqrt{f }}=-2\log \left ( \frac{2.51}{Re\sqrt{f}}+\frac{\varepsilon /D}{3.71} \right )$
Darcy-Weisbach denkleminden ise boru boyunca meydana gelen sürtünme kaybı bulunur.$\small{h_{f}=f\displaystyle\frac{L}{D}\displaystyle\frac{v^{2}}{2g}} $ mSS veya $\small{\Delta P=f\displaystyle\frac{L}{D}\displaystyle\frac{\rho v^{2}}{2} }$ Pa'dır.
Burada, $\small f$ boyutsuz birim sürtünme katsayısı, $\small D$ metre olarak iççap, $\small Re$ boyutsuz reynolt sayısı, $\small\varepsilon$ metre olarak pürüzlülük, $\small L$ boru boyu, $v$ m/s olarak hız, $\rho$ kg/m3 olarak suyun özgül kütlesidir.

© Copyright 2021    Muhsoft Mühendislik Yazılımları