1.Derece Diferansiyel Denklem Cözümü

$\displaystyle {\frac{dy}{dx}}=f(x,y)$ veya $\displaystyle {y'}=f(x,y)$ şeklindeki birinci dereceden diferansiyel denklerin çözümü sayısal analiz metodu ile yapılmaktadır. $x$ ve $y$ değişkenlerini kullanınız. +, -, *, / matematik operatörler ve aşağıdaki fonksiyonları kullanabilirsiniz. Üs almak için pow fonksiyonunu kullanınız. Örneğin $x^2$ için pow(x,2) yazınız.

Çözümünü istediğiniz diferansiyel denklem:
$\displaystyle {\frac{dy}{dx}}=f(x,y)=$
Hesap Formülü:
Çözüm için gerekli sınır koşulları:
$x_0=$
$y_0=$
Bulunması istenen $x$ değeri:
$x_1=$
Artım $\Delta x=$
Denklem içinde kullanılacak fonksiyonlar:
$\begin{array}{lllll} x^a & : & \textbf{pow(x,a)} \\sin\, x & : & \textbf{sin(x)} &cos\,x & : & \textbf{cos(x)} \\tan\,x & : & \textbf{tan(x)} & ln\,x & : &\textbf{log(x)} \\e^x & : & \textbf{exp(x)} &\left|x\right| & : & \textbf{abs(x)} \\arcsin\,x & : & \textbf{asin(x)} &arccos\,x& : & \textbf{acos(x)} \\arctan\,x & : & \textbf{atan(x)} &\sqrt{x} & : & \textbf{sqrt(x)} \\\pi & : &\textbf{pi} &e \textrm{ sayısı} & : & \textbf{esay} \\ln\,2 & : &\textbf{LN2} & ln\,10 & : & \textbf{LN10} \\log_{2}\,e & : & \textbf{Log2e} &log_{10}\,e & : & \textbf{Log10e} \end{array}$

© Copyright 2021    Muhsoft Mühendislik Yazılımları